Obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení a vymezení pojmů

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
  2.  Provozovatelem internetového obchodu www.duspiva.receptybezbrepty.cz je:

Petr Novák
ič: 67700411
se sídlem: v Volgogradská 2441/46, Ostrava 700 30
info@receptybezbrepty.cz

Prodávajícím a dodavatelem zboží je:

Truhlařství Duspiva, s.r.o.
Tel.: +420 602 335 854
E-mail: vita@duspiva.cz
IČO: 051 54 553, DIČ: CZ05154553
U průhonu 28/1138, 170 00 Praha 7

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu. Kupní smlouva vzniká doručením objednávky kupujícího, a to objednávky v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané ze strany kupujícího prodávajícímu.

Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených o. z. je ve smyslu ustanovení § 1726 o. z. vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 o. z. vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem i podmínkami ochrany osobních údajů detailně seznámil před vyplněním a odesláním objednávky. Na tyto obchodní podmínky, reklamační řád a podmínky ochrany osobních údajů byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

Doprava – převzetí zboží

  • dopravce PPL
    Cena 120 Kč za přepravu a dobírku Vám bude připočtena k ceně zboží.
  • dopravní společností na Slovensko
    Cena 270 Kč za přepravu a dobírku Vám bude připočtena k ceně zboží.

Platba

Můžete využít jednu z následujících možností:

  • Hotově či platební kartou dopravci PPL

Dodání zboží a kontrola

V případě, že Vámi objednané zboží je skladem, obvykle odesíláme objednávku do 1 týdne. Pokud zboží skladem není, budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na termínu dodání.

Po dodání si prosím zboží důkladně prohlédněte a oznamte nám případné vady či nesrovnalosti. Věc bude obratem napravena. Pokud tak neučiníte do 3 pracovních dnů ode dne dodání, budeme to brát tak, že zboží bylo dodáno v pořádku a všechny podmínky kupní smlouvy byly splněny.

Záruka a reklamace

Zákon stanoví lhůtu pro uplatnění vad u výrobků zhotovených na zakázku 6 měsíců. My si za našimi výrobky stojíme a záruku Vám poskytujeme po 2 let.

Kupující má právo dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna po internetu a zboží je následně osobně odebráno na výdejovém místě v showroomu. Takováto možnost vrácení zboží neplatí pro výrobek vyrobený pro Vás na zakázku (specifikace na míru).

V případném sporu je možné využít mimosoudní cestu, a to přes Českou obchodní inspekci. Na tu se můžete obrátit přes stránky https://adr.coi.cz.

Jelikož je dřevo přírodní materiál, je normální, že u něj dochází po celou dobu jeho životnosti k menším tvarovým změnám. Péče o prkénko a řešení drobných změn na prkénku viz. záložka Péče o prkénko. Pokud by navzdory použití kvalitních lepidel, a řádné péči o prkénko došlo k jeho rozlepení, či nevratnému pokroucení, prosím, kontaktujte nás, prkénko co nejrychleji zdarma opravíme. Po vyřízení reklamace Vám zašleme na naše náklady opravené nebo nové zboží maximálně do 30 dnů ode dne přijetí reklamace.

Věříme, že Vám náš výrobek bude sloužit po řadu let. Při správné péči a pravidelném používání je to de facto nezničitelný materiál. Ke každému výrobku je přiložen letáček s instrukcemi. Tyto informace naleznete i na těchto webových stránkách.

Ostatní ujednání

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tato služba se vztahuje na území České a Slovenské republiky.

Děkujeme Vám za objednávku a doufáme, že Vám naše výrobky poslouží řadu let.